درباره azarca.accc@gmail.com

  • تاریخ عضویت: 7 آذر 1395
  • آخرین ورود: 28 دی 1395 0:01 ق.ظ

    توضیحات بیشتر

    آزر

    حسابرسی فرآیندی منظم و سیستماتیک جهت جمع‌آور ی و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به […]