لیست برای کارآفرینی و سرمایه گذاری (1)

cbn logo1

شبکه تجاری تعاون CBN توسط شرکت تعاونی راپا در راستای بهبود فرایند مدیریتی و اقتصادی بنگاه های تجاری طراحی و پیاده سازی گردید .این مجموعه در زمینه مشاوره و مجری امور فناوری اطلاعات با گرایش تخصصی ارائه راه کارهای تجارت الکترونیک توسعه کسب و کار و کارآفرینی فعالیت دارد .این مجموعه ،مشاور توسعه کسب و کار حدود 21 میلیون تعاونگر بوده که در این پروژه به صورت بالقوه تحت پوشش شبکه تجاری تعاون میباشند . هدف اصلی cbn بهبود و توسعه فرایند کسب و کار تعاونگران و کارآفرینان در زمینه مدیریت، فناوری اطلاعات و کار آفرینی میباشد . همچنین ما 10 کارگروه اجرایی ممتاز در قالب کارشناسان CBN از سراسر کشور در حوزه های مدیریتی تجاری ، بازرگانی و فنی […]

زیر دسته ها

زیر دسته ای وجود ندارد