لیست برای کارجویان - رزومه های شغلی (2)

طط

انجام انواع کارهای مربوط به ترجمه زبان انگلیسی از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی به صورت فوری کلیه انواع ترجمه با قیمتی […]

موسسه آموزشی در کرج دعوت به همکاری می کند. ۱ مدرس برنامه نویسی متخصص در تدریس دوره های برنامه نویسی: • طراحی و برنامه نویسی […]

زیر دسته ها

زیر دسته ای وجود ندارد